Oferta académica beneficia a población venezolana

236