Administración Municipal busca organizar a vendedores ambulantes

257