Epl asegura no ser responable de ataque a candidata e incineración de grúa

166